ĐỀ THI THỬ CỰC HACK NÃO

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 4

Thời gian làm bài: 1 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

4 Bước đảm bảo trước khi áp Vật Liệu?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Phím tắt nào có tác dụng thêm 3 số thập phân trong thanh kéo? 


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Để xử lý vật liệu trùng mặt, ta cần giảm thanh nào trong Tab Vật Liệu về 0?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Cặp Gloss và Reflectivity nào đặc trưng cho VL Kim Loại?


0 bình luận